Blog Posts Product & News

Tự động hóa công việc trên các ứng dụng với tích hợp Zapier cho Jira Service Desk Cloud

Hầu hết chúng ta đều dựa vào các ứng dụng hỗ trợ hằng ngày, và trong khi sử dụng các công cụ chuyên dụng là điều tuyệt vời, chúng ta thường bị mắc kẹt trong các bối cảnh khác nhau, như việc liên tục chuyển thông tin giữa các công cụ đó. Và việc thường xuyên lật giữa các màn hình, kết hợp với dòng yêu cầu của khách hàng, khiến mọi thứ trở nên dễ dàng mất tập trung vào công việc quan trọng nhất.

Vì vậy, đó là lý do tại sao chúng tôi yêu thích tích hợp Zapier mới với Jira Service Desk. Sử dụng Zapier, bạn có thể kết nối Jira Service Desk với hơn 1.400 ứng dụng. Nó dễ dàng hơn nhiều để tập trung vào nhiệm vụ hiện có khi tất cả thông tin bạn cần đều có ngay trong JSD. Bạn cũng sẽ tiết kiệm thời gian sử dụng tích hợp Zapier để di chuyển thông tin giữa các ứng dụng và tự động hóa công việc – không cần kinh nghiệm coding. Chỉ cần chọn 1 sự kiện trong 1 ứng dụng để kích hoạt 1 hành động trong 1 ứng dụng khác. Sự kết hợp giữa kích hoạt cộng với hành động này là một Zap.

Dưới đây là một số ví dụ về Zaps bạn có thể thử với Jira Service Desk.

Sử dụng tích hợp Zapier để kích hoạt email, tin nhắn SMS và Slack khi có 1 yêu cầu Jira Service Desk mới được tạo hoặc cập nhật.

Tạo thông báo yêu cầu trên nhiều kênh khác nhau

Sử dụng tích hợp Zapier để kích hoạt email, tin nhắn SMS và Slack khi 1 yêu cầu Jira Service Desk mới được tạo hoặc cập nhật.

Click here to try Jira Service Desk Zaps

Thiết lập những cách mới để tương tác với khách hàng

Thiết lập Zaps để chuyển đổi các mục trong ứng dụng như Typeform và Google forms thành các yêu cầu của Jira Service Desk. Tạo yêu cầu tự động từ webhooks đến.

Click here to try Jira Service Desk Zaps

Tạo các yêu cầu định kỳ

Bạn không còn cần phải dành thời gian gửi thủ công các yêu cầu Jira Service Desk định kỳ. Với các Zaps này, bạn có thể tạo các yêu cầu tự động vào các ngày được chỉ định.

Click here to try Jira Service Desk Zaps

EN
VI EN