Blog Posts Product & News

Tăng cường bảo mật và quản lý vòng làm việc của người dùng với Google Cloud Identity và Atlassian Access

Atlassian đang cung cấp các tính năng mới cho người dùng về giải pháp quản lý, truy cập và quản lý thiết bị của Google Cloud.

Chúng tôi có một số tin tức tuyệt vời cho người dùng Cloud Identity. Giờ đây, bạn có thể tích hợp với Atlassian Access – đăng kí toàn doanh nghiệp, cung cấp cho quản trị viên tập trung quản trị và bảo mật nâng cao trên bộ sản phẩm đám mây Atlassian – cho phép quản lý vòng làm việc người dùng và SAML SSO cho Jira Software, Confluence, Bitbucket và các sản phẩm đám mây Atlassian khác.

Sử dụng tích hợp này, quản trị viên có thể tự động cung cấp và hủy cung cấp người dùng Atlassian trực tiếp từ  bảng điều khiển admin Cloud Identity hoặc G Suite. Vì vậy, khi bạn thêm, sửa đổi hoặc xóa người dùng trong bảng điều khiển admin của Google, những thay đổi đó sẽ tự động được phản ánh trong các công cụ Atlassian của bạn. Điều này giúp bộ phận CNTT không phải đau đầu khi liên tục cập nhật tài khoản và quyền của người dùng trên nhiều ứng dụng đám mây, và giải phóng thời gian để họ làm việc trên các dự án có giá trị cao hơn. Nó cũng tăng cường bảo mật thông tin công ty của bạn bằng cách luôn duy trì quyền truy cập phù hợp vào các công cụ khi nhân viên tham gia và rời khỏi tổ chức của bạn.

Enabling user provisioning for Atlassian in the admin console

Kích hoạt user provisioning cho Atlassian trong bảng điều khiển admin

Đồng thời, người dùng sẽ được hưởng lợi từ trải nghiệm đăng nhập đơn giản, nhất quán hơn trên các ứng dụng SaaS. SAML SSO cho phép một cổng thông tin đăng nhập tập trung, vì vậy người dùng không cần phải nhớ tên đăng nhập và mật khẩu riêng cho các sản phẩm Atlassian. Thay vào đó, họ có thể đăng nhập bằng tài khoản G Suite mà họ sử dụng hàng ngày, được bảo vệ bởi bộ tính năng xác thực phong phú mà Google Cloud Identity cung cấp.

Enabling SSO for Atlassian is required to set up user provisioning

Cần bật SSO cho Atlassian để thiết lập user provisioning

Atlassian Access tích hợp với một loạt các nhà cung cấp nhận dạng khác, bao gồm Microsoft Azure AD, Okta, Idaptive, Azure AD và OneLogin. Google Cloud Identity là một giải pháp tuyệt vời cho những người có môi trường đám mây hỗn hợp ở chỗ nó cung cấp khả năng kết nối cả hai công cụ tại chỗ và SaaS của bạn. Bạn có thể quản lý thư mục người dùng của mình qua các tùy chọn triển khai và tận hưởng một chế độ xem truy cập tập trung trên các ứng dụng tại nơi làm việc, hợp lý hóa việc quản lý người dùng nếu bạn có cả hai công cụ Atlassian tự quản lý và đám mây. Xem danh sách đầy đủ các ứng dụng được hỗ trợ và bắt đầu dùng thử miễn phí Atlassian Access ngay hôm nay.

Để biết hướng dẫn từng bước về cách kết nối Google Cloud Identity với các sản phẩm của Atlassian Cloud, hãy xem hội thảo trên web của chúng tôi, Identity without Borders.

EN
VI EN