Blog Posts Getting Started

Hướng dẫn 3: Mở rộng Jira Software: tích hợp Jira, ứng dụng và hơn thế nữa

Trung bình, các nhà phát triển phần mềm phải sử dụng trung bình 3,3 công cụ chỉ để kiểm tra trạng thái dự án, trong khi khách hàng dùng Jira Software dựa vào ít công cụ hơn (2,3 công cụ), nên họ tiết kiệm thời gian quý báu và tăng năng suất. Jira có thể làm cho đội hiệu quả hơn bằng cách truy cập thông tin từ các ứng dụng đó. Atlassian’s Marketplace giúp bạn dễ dàng tích hợp liền mạch với hàng ngàn ứng dụng và tích hợp.

Tìm ứng dụng phù hợp cho đội

Jira Software tích hợp với phần lớn các công cụ mà đội của bạn sử dụng ngày nay để hoàn thành công việc. Atlassian Marketplace là nơi có hàng ngàn ứng dụng và tích hợp cùng với các công cụ cực kỳ phổ biến (Slack, GitHub, Zendesk) đến các ứng dụng thích hợp hơn, sẵn sàng sử dụng (thiết kế, quản lý dịch vụ CNTT và công cụ theo dõi thời gian). Nhiều tích hợp đươc miễn phí và dễ dàng để thiết lập.

Marketplace giúp dễ dàng tìm thấy các ứng dụng hữu ích cho đội của bạn. Nếu bạn có các công cụ cụ thể mà bạn muốn kết nối với Jira, hãy tìm kiếm chúng trên Marketplace homepage. Ngoài ra, bạn có thể hiển thị các ứng dụng bằng cách áp dụng các bộ lọc như xếp hạng và xu hướng đựa lựa chọn hàng đầu.

Bốn loại nhóm công cụ trên Atlassian marketplace có thể sẽ hưu ích cho các đội

Design teams

Tự động đưa các thiết kế cập nhật nhất của bạn vào các Jira issues để đội của bạn có thể tập trung vào công việc của bạn mà không phải cố tìm kiếm nó.

CLOUD, SERVER, DATA CENTERCLOUD, SERVERCLOUDCLOUD, SERVER, DATA CENTER
AdobeXD for JiraInvisionFigmaGliffy
Cung cấp cho các đội dễ dàng truy cập vào các bản mẫu Adobe XD mới nhất và các thiết kế riêng biệt cho các Jira issues
Đọc thêm
Đưa quy trình thiết kế vào Jira để cung cấp cho mọi issue bối cảnh tức thì với quyền truy cập thiết kế luôn được cập nhật mới
Đọc thêm
Các thay đổi đối với thiết kế và bản mẫu Figma của bạn sẽ tự động cập nhật trong Jira Issue của bạn
Đọc thêm
Sơ đồ được thực hiện dễ dàng – Làm cho issues của bạn dễ giải thích hơn và giải quyết nhanh hơn
Đọc thêm
CLOUD, SERVER, DATA CENTERCLOUD, SERVERCLOUDCLOUD, SERVER, DATA CENTER
Draw.ioInvisionFigmaGliffy
Lưu trữ dữ liệu sơ đồ trong Jira. Dữ liệu không được truyền ra bên ngoài, mang lại mức độ ổn định và bảo mật cao
Đọc thêm
Thêm khung lưới và các bản mẫu đơn giản vào Jira issue và thiết kế giao diện thú vị
Đọc thêm
Các thay đổi đối với thiết kế và nguyên mẫu Figma của bạn sẽ tự động cập nhật trong Jira Issue của bạn
Đọc thêm
Sơ đồ được thực hiện dễ dàng – Làm cho issues của bạn dễ giải thích hơn và giải quyết nhanh hơn
Đọc thêm
Xem thêm nhiều ứng dụng của design team

IT teams

Từ CI/CD đến giám sát, cảnh báo và hơn thế nữa – hãy biến điều kỳ diệu khi tích hợp Jira với các công cụ CNTT yêu thích của bạn.

CLOUDCLOUDCLOUDCLOUD
OpsgenieJenkinsDynatraceGitHub
Đồng bộ hóa các Jira issues với Opsgenie và tạo các Jira issues từ bất kỳ cảnh báo nào được tạo trong công cụ giám sát hoặc hệ thống khác. Opsgenie sau đó giữ cho các Jira issues được cập nhật cho các cảnh báo liên quan.Đọc thêmTự động gửi dữ liệu xây dựng và triển khai từ Jenkins đến Jira Software.
Đọc thêm
Mang dữ liệu giám sát thời gian thực vào Jira. Đồng bộ hóa nhận xét Jira ticket với Dynatrace Problems và truy vấn số liệu Dynatrace từ Jira ticket.
Đọc thêm
Kết nối một hoặc nhiều Tổ chức GitHub với trang web Jira của bạn và chọn các kho lưu trữ cụ thể để kết hợp công việc của bạn với nhau.
Đọc thêm
CLOUD, SERVER, DATA CENTERCLOUD, SERVER, DATA CENTERCLOUDCLOUD, SERVER, DATA CENTER
Git integration for JiraScriptrunnerSlackZendesk
Xem Git Commits, Branches, Tags và Pull Requests trong Jira từ máy chủ git + GitHub, Bitbucket, GitLab & Azure Repos VSTS / TFS
Đọc thêm
Tự động hóa các sự kiện Jira và lên lịch các kịch bản để chạy vào những thời điểm bạn chọn. Tìm các vấn đề cụ thể hoặc nhiệm vụ với các chức năng JQL mạnh mẽ.
Đọc thêm
Kết nối các dự án Jira với các kênh Slack của bạn để cả đội đồng nhất trong cuộc trò chuyện
Đọc thêm
Tạo một quy trình làm việc liền mạch giữa Zendesk Support tickets và Jira issues và hợp nhất các đội hỗ trợ và kỹ thuật của bạn.
Đọc thêm
Xem thêm nhiều ứng dụng IT team

Business teams

Theo dõi và thông báo cho các bên liên quan từng bước thông qua tích hợp hai chiều với Jira và các công cụ kinh doanh của bạn.

CLOUDCLOUDCLOUD, SERVER, DATA CENTERCLOUD
TrelloSlackMicrosoft TeamsGoogle Sheets
Kết nối Jira và Trello để giúp tất cả các đội của bạn làm việc tốt hơn với nhau.
Đọc thêm
Kết nối các dự án Jira với các kênh Slack của bạn để cả đội đồng nhất trong cuộc trò chuyện
Đọc thêm
Tạo các tab có issues và thảo luận về tiến trình đội trong kênh của bạn mà không cần rời khỏi đội Microsoft.
Đọc thêm
Nhập dữ liệu Jira hoặc truy vấn Jira từ Google Sheets. Kết hợp dữ liệu từ nhiều trang web và dự án Jira, cũng như các hệ thống khác.
Đọc thêm
CLOUDCLOUDCLOUD, SERVER, DATA CENTERCLOUD
Microsoft ExcelGmailMicrosoft OutlookConfluence
Sử dụng các hàm, công thức, biểu đồ, bảng xoay vòng, biểu đồ trục, Visual Basic và các công cụ xử lý dữ liệu khác trong Microsoft Excel
Đọc thêm
Xem thông tin cập nhật về các Jira issues và xử lí chúng từ hộp thư đến của bạn.
Đọc thêm
Kết nối các Jira issues với email Outlook trên Windows, Mac, iOS, Android và Office 365.
Đọc thêm
76% khách hàng của Jira Software cho biết họ đã chuyển tải các dự án nhanh hơn sau khi dùng thêm Confluence.
Đọc thêm
Xem thêm các ứng dụng business team

Software Engineering teams

Xây dựng phần mềm tốt hơn bằng cách kết nối Jira với các công cụ DevOps yêu thích của bạn.CLOUDCLOUDCLOUDCLOUD
Bitbucket CloudOptimizelyGitHubLaunchDarkly
Kết nối Bitbucket Pipelines với Jira Software và có được khả năng hiển thị thông tin xây dựng và triển khai từ Jira
Đọc thêm
Kết nối quy trình công việc của bạn bằng cách đưa thông tin tối ưu vào Jira.
Đọc thêm
Kết nối một hoặc nhiều Tổ chức GitHub với trang web Jira của bạn và chọn các kho lưu trữ cụ thể để kết hợp công việc của bạn với nhau.
Đọc thêm
Tạo, kết nối và liên kết các cờ tính năng LaunchDarkly với Jira
Đọc thêm
CLOUDCLOUD, SERVERCLOUD, SERVER, DATA CENTERCLOUD, SERVER, DATA CENTER
JenkinsCircleCIZephyr for JiraAutomation for Jira
Tự động gửi dữ liệu xây dựng và triển khai từ Jenkins đến Jira Software.
Đọc thêm
Xem nhanh tiến trình phát hành bằng cách thêm trạng thái xây dựng + triển khai từ CircleCI vào Jira
Đọc thêm
Khả năng kiểm tra đầy đủ ngay bên trong Jira với khả năng truy vấn từ đầu đến cuối và số liệu kiểm tra được thêm vào bảng điều khiển của Jira
Đọc thêm
Tự động hóa kết hợp chức năng của hàng tá ứng dụng riêng lẻ trong một plugin đa năng, loại bỏ nhu cầu viết hoặc quản lý tập lệnh tùy chỉnh cho nhiều tác vụ phổ biến trong Jira
Đọc thêm
Xem thêm các ứng dụng từ Software Engineering teams

Tìm hiểu Advanced Search và JQL trong Jira

Advanced Search

Tìm kiếm các issues trên tất cả các dự án bằng Jira Query Language (JQL). Kết quả truy vấn có thể được lưu và sử dụng làm bộ lọc và chế độ xem trên Jira (bao gồm các boards).

1. Chọn biểu tượng Jira (  hoặc  ) > Issues and filters.

2. Chọn Search issues. (phím tắt g + i)

3. Sử dụng các bộ lọc nhanh cho tìm kiếm cơ bản hoặc chuyển sang JQL cho tìm kiếm nâng cao.

4. (Tùy chọn) Chuyển đổi giữa danh sách và chế độ xem chi tiết bằng cách nhấp vào nút ‘Change Views” ở phía trên bên phải màn hình. (phím tắt t) List view cho phép bạn quét một số lượng lớn các issues và tùy chỉnh số lượng cột được hiển thị.

PRO TIP

Download the Excel plug-in hoặc Google Sheets add-on để hiển thị kết quả các truy vấn của bạn trong công cụ bảng tính yêu thích.

Tìm hiểu JQL syntax

Một truy vấn đơn giản trong JQL (còn được gọi là “clause”) bao gồm một field, theo sau là một operator, theo sau là một hoặc nhiều giá trị hoặc hàm. Ví dụ:

jql syntax example

Xem video hướng dẫn tại đây:

Tìm danh sách đầy đủ các trường và operators có sẵn tại đây:

Learn more about fields
Learn more about operators

Developer use cases

Tìm kiếm nâng cao bằng JQL có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về các nhiệm vụ hàng ngày của bạn với tư cách là nhà phát triển.

 • Ví dụ: bạn có thể thiết lập các truy vấn trả lời các câu hỏi phổ biến như:
  Issues nào của tôi đã thay đổi kể từ lần đăng nhập cuối cùng?
  updated > lastlogin() AND assignee = currentUser()
 • Nếu bạn kết nối các công cụ dành cho nhà phát triển của mình, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin trên Git. Ví dụ:
  Issues nào của tôi có yêu cầu kéo mở
  development[pullrequests].open AND assignee = currentUser()
 • Điều tương tự cũng có thể xảy ra nếu bạnkết nối CI/CD hoặc các công cụ gắn cờ:
  Chỉ cho tôi tất cả các issues có nhiều hơn hai sự kiện xây dựng thất bại.
  development[builds].failing > 2 AND assignee = currentUser()

Tìm hiểu thêm về phát triển và phát hành thông tin có sẵn trong JQL

Hình dung kết quả trên bảng điều khiển của bạn

Bạn dễ dàng thêm các tìm kiếm đã lưu vào dashboard của bạn. Điều này giúp tạo ra một cái nhìn cá nhân về các vấn đề và thay đổi quan trọng nhất của Jira có thể liên quan đến các nhiệm vụ hàng ngày của bạn.

Results dashboard
 1. Từ màn hình Advanced Search, nhấp vào Export
 2. Chọn Create Dashboard Gadget
 3. Chọn Filtered Results (hoặc tùy chọn hiển thị khác)
 4. Chọn Dashboard để thêm Gadget (nó sẽ mặc định cho bảng điều khiển cá nhân của bạn)
EN