Gold Solution Partner duy nhất tại Việt Nam

Cloud, Agile at Scale, IT Service management, DevOps, Incident management, Continuous delivery, Enterprise Collaboration.

Candylio was founded in 2016 by former Atlassian engineers and product manager. Our expert consultants couple tech-savvy with business know-how, enabling us to deliver team solutions that tackle team challenges head-on.

Dịch vụ của chúng tôi

Để chúng tôi giúp bạn một tay

Dịch vụ điện toán đám mây

Đảm bảo hiệu suất ổn định và dễ dàng mở rộng theo quy mô và nhu cầu của khách hàng.

Cloud Services

Dịch vụ Atlassian

Giúp bạn vượt qua những khó khăn về chuyển đổi của đội ngũ DevOps, ITSM, và Agile với các giải pháp tuỳ chỉnh.

Atlassian services

Doanh nghiệp 4.0

Giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định tốt hơn bằng cách khai thác thông tin thời gian thực.

Enterprise Technology

Dịch vụ Atlassian được xây dựng đặc biệt cho doanh nghiệp của bạn. Tìm giải pháp của bạn

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

Được 150,000+ doanh nghiệp, từ các công ty nhỏ cho tới các công ty trong danh sách Fortune 500 lựa chọn.