Bắt đầu

Bắt đầu cùng Atlassian Access

Atlassian Access Atlassian Access là một đăng ký sử dụng các sản phẩm của Atlassian dài hạn

Atlassian Access cho phép khả năng hiển thị và bảo mật trên tất cả các tài khoản và sản phẩm của Atlassian tại công ty của bạn. Bạn sẽ có một nơi để quản lý người dùng của mình và thực thi các chính sách bảo mật để doanh nghiệp của bạn có thể tự tin mở rộng quy mô.

Khi bạn cài đặt các chính sách và tính năng của Atlassian Access, chúng sẽ áp dụng cho tất cả người dùng mà bạn quản lý, với quyền truy cập vào các sản phẩm Cloud sau đây:

 • Jira Phần mềm
 • Jira Core
 • Jira Service Desk (không áp dụng cho các tài khoản cổng thông tin khách hàng, chỉ áp dụng các tài khoản Atlassian)
 • Confluence
 • Bitbucket
 • Trello

Điều kiện để sử dụng Atlassian Access

Trước khi bạn có thể đăng ký vào Atlassian Access, bạn cần tạo một tổ chức và xác minh tên miền của mình:

Khi bạn tạo một tổ chức và xác minh tên miền của mình, tất cả các tài khoản Atlassian có địa chỉ email từ các tên miền đó sẽ được tổ chức của bạn quản lý. Tìm hiểu thêm về cách các tổ chức làm việc tại Atlassian organizations.

Đăng ký Atlassian Access

Đăng ký Atlassian Access cung cấp cho bạn khả năng áp dụng các chính sách bảo mật đối với các tài khoản được quản lý với các tên miền được xác minh là của bạn.

Để đăng ký Atlassian Access:

Từ tổ chức của bạn tại admin.atlassian.com, đi đến bất kỳ trang nào cho các tính năng của Atlassian Access (ví dụ: User provisioning, Two-step verification) và nhấp vào nút Learn more.

Chọn Dùng thử miễn phí trong 30 ngày để bắt đầu bản dùng thử Atlassian Access của bạn.

Để xem số người dùng bạn đang trả tiền, hãy đi tới Billing > Manage subscriptions. Để biết thêm chi tiết thanh toán, hãy đọc thêm về Pricing and billing for Atlassian Access. Để có được ước tính thanh toán cho Atlassian Access, hãy xem pricing calculator page.

Tính năng bảo mật của Atlassian Access

Để áp dụng các chính sách bảo mật cho các tài khoản được quản lý của bạn, bạn có một vài tùy chọn sau khi đăng ký vào Atlassian Access.

Kết nối xác thực nhận diện bạn khi truy cập vào Atlassian

Atlassian Access bao gồm hai tính năng để kết nối nhà cung cấp nhận dạng: SAML single sign-on và user provisioning

SAML single sign-on

Nếu bạn muốn người dùng xác thực thông qua nhà cung cấp nhận dạng của công ty bạn khi họ đăng nhập vào các sản phẩm đám mây Atlassian, bạn có thể thiết lập SAML cho đăng nhập một lần (SSO). SSO cho phép người dùng xác thực bằng một bộ thông tin đăng nhập và truy cập nhiều sản phẩm trong lượt của họ.

Với SSO, bạn sẽ có các lợi ích sau:

 • Nếu tính năng tự đăng ký đã được kích hoạt, chúng tôi sẽ tự động tạo tài khoản Atlassian cho họ khi người dùng đó đăng nhập lần đầu tiên bằng SSO.
 • Bạn có thể đặt chính sách bảo mật từ nhà cung cấp nhận dạng của mình và sẽ áp dụng khi người dùng đăng nhập vào các sản phẩm Atlassian của bạn.

Đọc thêm về SAML single sign-on.

User provisioning

Cung cấp người dùng tích hợp một thư mục người dùng bên ngoài với các sản phẩm đám mây Atlassian của bạn. Với việc cung cấp người dùng, bạn có một vài lợi ích:

 • Tự động cập nhật người dùng và nhóm trong tổ chức Atlassian khi bạn thực hiện cập nhật với nhà cung cấp nhận dạng của mình, giúp tiết kiệm thời gian của bạn.
 • Khi bạn hủy kích hoạt người dùng với nhà cung cấp nhận dạng của mình, việc sử dụng đó sẽ tự động bị hủy kích hoạt trong tổ chức Atlassian của bạn, giúp bạn bảo mật hơn và kiểm soát thanh toán tốt hơn.
 • Người dùng mới tự động có quyền truy cập vào các sản phẩm của bạn ngay khi họ kích hoạt, giúp nhân viên mới gia nhập dễ dàng hơn.

Đọc thêm về User provisioning.

Thiết lập chính sách bảo mật khi truy cập vào sản phẩm Atlassian

Nếu bạn quyết định không sử dụng kết nối xác thực nhận dạng khi truy cập vào sản phẩm Atlassian của tổ chức mình, chúng tôi sẽ cung cấp một vài chính sách bảo mật khác mà bạn có thể thực thi cho tất cả người dùng được bạn quản lý.

Xác thực 2 bước

Xác minh hai bước là thêm 1 bước đăng nhập thứ hai vào tài khoản Atlassian của người dùng được bạn quản lý bằng cách yêu cầu họ nhập mã gồm 6 chữ số cùng với mật khẩu khi họ đăng nhập. Bước thứ hai giúp giữ an toàn cho tài khoản của họ ngay cả khi mật khẩu bị xâm phạm., giữ cho nội dung và tài nguyên của bạn an toàn hơn.

Đọc thêm về xác thực 2 bước.

Chính sách mật khẩu

Đặt chính sách mật khẩu để yêu cầu tất cả người dùng mà bạn quản lý đáp ứng cường độ mật khẩu tối thiểu và/hoặc thời gian hết hạn mật khẩu. Điều này đảm bảo rằng những người truy cập các sản phẩm Atlassian Cloud của bạn đang sử dụng các cách thực tiễn nhất khi tạo mật khẩu.

Đọc thêm về chính sách mật khẩu.

Kiểm tra nhật ký ghi chép các hoạt động xảy ra trên các trang web của bạn

Nhật ký ghi chép theo dõi các hoạt động chính xảy ra trên các trang web tổ chức Atlassian của bạn. Bạn có thể sử dụng các hoạt động này để đoán các vấn đề hoặc câu hỏi về chi tiết người dùng, tư cách thành viên nhóm và quyền truy cập sản phẩm

Đọc thêm về audit logging.

Thu hồi API tokens của người dùng

Bạn luôn có thể thấy các mã thông báo API mà người dùng tạo để thực hiện các hoạt động được xác thực bằng API sản phẩm. Với đăng ký Atlassian Access, bạn cũng có thể thu hồi API tokens người dùng

Đọc thêm về việc thu hồi API token từ individual managed account details.

Nhận phản hồi nhanh từ bộ phận hỗ trợ

Khi bạn đăng ký Atlassian Access, bạn sẽ nhận được sự Hỗ trợ ưu tiên trên tất cả các sản phẩm Cloud của Atlassian mà Atlassian Access khả dụng.

Hỗ trợ ưu tiên đi kèm với thời gian phản hồi một giờ cho các vấn đề quan trọng, bao gồm cả cuối tuần. Đối với các vấn đề không quan trọng trong kinh doanh, bạn sẽ nhận được vòng 24 giờ trong các ngày trong tuần. Đội ngũ hỗ trợ vòng quanh thế giới, chuyên dụng của chúng tôi sẽ luôn sát cánh để đảm bảo bạn nhận được câu trả lời mình cần.

Để yêu cầu được Hỗ trợ ưu tiên, hãy truy cập https://support.atlassian.com/contact/. Tìm hiểu thêm về và các dịch vụ hỗ trợ của Atlassian. and Atlassian’s support offerings.

VI