Blog Posts Bắt đầu

Các kế hoạch trên Jira Cloud

Các kế hoạch trong Jira Cloud cho phép bạn chọn các tính năng và chức năng phù hợp cho giai đoạn kinh doanh của mình. Từ các nhóm ba người, nơi bạn chia sẻ mọi thứ, cho đến các doanh nghiệp lớn với hàng ngàn nhân viên, trong đó khả năng hiển thị và kiểm soát là tối quan trọng, nên có một kế hoạch phù hợp với nhu cầu của bạn.

Tôi nhận được gì từ mỗi kế hoạch?

Jira Core & Jira Software


Miễn phíHạng StandardPremium (Jira Software only)
Số lượng người dùng tối đaTối đa 10 người dùngTối đa 5,000 người dùngTối đa 5,000 người dùng
Lưu trữ2 GB250 GBKhông giới hạn
Mức hỗ trợ của AtlassianCommunity support9–5 Standard Support24/7 Premium Support
Bảng Scrum (Jira Software) và Kanban
Báo cáo Agile (Jira Software)
Tùy chỉnh workflows
Roadmaps (Jira Software next-gen projects)
Tính năng project permissions– 
Cho phép người dùng ẩn danh truy cập vào project
Tính năng issue permissions
Audit logs
99.9% uptime SLA

Jira Service Desk


Miễn phíHạng StandardPremium
Số lượng nhân viên hỗ trợ tối đaTối đa 3 nhân viên hỗ trợTối đa 5,000 nhân viên hỗ trợTối đa 5,000 nhân viên hỗ trợ
Số lượng khách hàng tối đaKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
Lưu trữ2 GB250 GBKhông giới hạn
Mức hỗ trợ của AtlassianCommunity support9–5 Standard Support24/7 Premium Support
Tính năng nhiều kênh hỗ trợ
Tùy chỉnh workflows và SLA’s
Tùy chỉnh báo cáo
Tính năng automation 
Tùy chỉnh Issue-level security
Audit logs
99.9% uptime SLA

Miễn phí

Gói Free dành cho các nhóm nhỏ dưới 10 người mới bắt đầu với Jira.
Trên gói Free bạn nhận được:

 • Tối đa 10 users (hoặc 3 agents cho Jira Service Desk)
 • 2 GB dung lượng lưu trữ
 • Hỗ trợ từ Atlassian Community

Hạn chế trong gói miễn phí

Có một số hạn chế đối với các tính năng sau khi bạn sử dụng Gói miễn phí cho các sản phẩm Jira Cloud:

 • Quyền, vai trò và bảo mật cấp vấn đề (issue-level security)
 • Nhật ký kiểm toán (Audit logs)
 • Thông báo email
 • Ứng dụng mở rộng Jira Cloud

Đọc thêm về những hạn chế trong Free plans..

Hạng Standard

Khi nhóm của bạn phát triển và bạn cần kiểm soát truy cập chặt chẽ hơn, lưu trữ tệp nhiều hơn và hỗ trợ tốt hơn, bạn có thể chuyển sang Standard hoặc Premium.

Trên gói Standard, bạn được thêm:

 • Lên đến 5.000 users (và 5,000 agents trong Jira Service Desk).
 • Dung lượng lưu trữ 250 GB.
 • Quyền nâng cao (advanced permissions), vai trò và chia sẻ quyền giữa các dự án classic.
 • Nhật ký kiểm toán (audit logs)để theo dõi các thay đổi quan trọng.
 • Hỗ trợ Standard (hoạt động 9am–5pm từ thứ Hai đến thứ Sáu cho múi giờ của bạn).

Premium

Gói Premium có sẵn cho Jira Software và Jira Service Desk. Kế hoạch này giúp bạn có mọi thứ tốt nhất, bao gồm hỗ trợ khách hàng dành riêng cho Premium.

Trên gói Premium cho cả Jira Software and Jira Service Desk, bạn nhận được:

 • Lưu trữ tập tin không giới hạn
 • Hỗ trợ cao cấp dành riêng từ Atlassian 24/7
 • Thỏa thuận cấp độ dịch vụ 99,9% thời gian hoạt động (SLA)

Jira Software/Jira Service desk bao gồm Jira Core

Jira Software và Service Desk được xây dựng trên đỉnh của Jira Core. Nếu bạn có license cho Jira Software hoặc Service Desk, bạn cũng có được Jira Core với các mẫu dự án được tạo riêng cho các nhóm kinh doanh. Gói Jira Core mà bạn kế thừa tùy thuộc vào kế hoạch bạn có cho các sản phẩm Jira Cloud khác.

Nếu tất cả các sản phẩm Jira Cloud khác của bạn nằm trong gói Free, bạn sẽ nhận được các tính năng của Jira Core Free. Nếu bạn có bất kỳ sản phẩm Jira Cloud nào trên Standard hoặc Premium, bạn sẽ nhận được các tính năng của Jira Core Standard (không có gói Jira Core Premium).

Nếu bạn không kích hoạt license cụ thể cho Jira Core, bạn có thể sử dụng các tính năng được liên kết với cấp kế hoạch của mình nhưng bạn không nhận được trợ cấp người dùng riêng cho Jira Core. Hãy kích hoạt gói cho Jira Core để thêm nhiều users.

Thay đổi kế hoạch của bạn

Nếu bạn đã sử dụng Jira Cloud, bạn có thể thử một gói khác mà không mất thêm chi phí cho phần còn lại của phần thanh toán hiện tại và tiếp theo, hủy bất kỳ lúc nào trong quá trình dùng thử nếu bạn không muốn tiếp tục. Trong thời gian dùng thử, bạn có thể sử dụng tất cả các tính năng có sẵn trên gói mới, nhưng khoản bồi thường SLA có trong gói Premium không bắt đầu cho đến khi kết thúc thời gian dùng thử. Khi quá trình dùng thử kết thúc, bạn sẽ được đặt vào gói mới và tính số tiền mới vào cuối chu kỳ thanh toán.

Không chắc chắn về kế hoạch bạn đang có?

Chọn Settings () >  Billing >  Manage subscriptions để tìm hiểu. Kế hoạch cho mỗi sản phẩm được hiển thị bên cạnh tên sản phẩm.

Nếu bạn đổi sang gói thấp hơn, bạn có thể tiếp tục sử dụng các tính năng có sẵn trong gói hiện tại cho đến khi kết thúc thời hạn thanh toán.

Bạn cần phải là Atlassian Cloud site admin để thay đổi gói cho trang web của bạn.

 1. Chọn Settings (  ) >  Billing >  Manage subscriptions
 2. Chọn Change bên cạnh tên gói của bạn

Bạn đã sẵn sàng để thử kế hoạch mới!

Để thay đổi thành công gói Free cho sản phẩm Jira Cloud, bạn cần có 10 users hoặc ít hơn (Jira Software hoặc Core) hoặc 3 agents trở xuống (Jira Service Desk). Nếu bạn vượt quá giới hạn khi bạn cố gắng thay đổi kế hoạch, thì thay đổi sẽ thất bại và bạn sẽ vẫn ở trong kế hoạch hiện tại của mình.

VI