Blog Posts Bắt đầu

Hướng dẫn 2: Tìm hiểu những trường hợp sử dụng Jira

Jira dùng để làm gì?

Phần mềm Jira là một trong các sản phẩm được thiết kế để giúp các đội quản lý công việc. Ban đầu, Jira được thiết kế như một quy trình theo dõi lỗi và sự cố. Nhưng ngày nay, Jira đã phát triển thành một công cụ quản lý công việc mạnh mẽ cho tất cả các loại trường hợp sử dụng, từ quản lý yêu cầu và trường hợp thử nghiệm đến phát triển phần mềm linh hoạt. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu các tính năng và chức năng của Jira có thể hỗ trợ cho đội.

Jira dùng cho việc quản lý yêu cầu và các trường hợp thử nghiệm

Ngày càng có nhiều đội ngũ phát triển lặp đi lặp lại nhiều hơn và Jira Software là trung tâm cho các giai đoạn mã hóa, hợp tác và phát hành. Để quản lý thử nghiệm, Jira tích hợp với nhiều tiện ích bổ sung để kiểm tra QA liền mạch vào chu trình phát triển phần mềm. Các đội có thể kiểm tra hiệu quả và lặp đi lặp lại. Các đội QA sử dụng Jira issues, màn hình tùy chỉnh, các trường và quy trình công việc để quản lý các bài kiểm tra thủ công và tự động.

Jira cho agile teams

Đối với các đội thực hành các phương pháp agile, Jira Software cung cấp các bảng scrum và kanban ngoài luồng. Bảng là một trung tâm quản lý tác vụ, trong đó các tác vụ được ánh xạ tới các luồng công việc có thể tùy chỉnh. Các bảng cung cấp tính minh bạch trong toàn bộ công việc của đội và khả năng hiển thị trạng thái của mọi mục công việc. Khả năng theo dõi thời gian và báo cáo hiệu suất thời gian thực (biểu đồ tăng/giảm, báo cáo sprint, biểu đồ vận tốc) cho phép các đội theo dõi chặt chẽ năng suất của họ theo thời gian. Tìm agile boards trong các dự án classic của Jira Software Cloud.

 Issue tracking Kanban boards
 Customizable workflows Project- level permissions
 Estimation & work logging Project backlogs
 Progress reports Email notifications
 Scrum boards

Jira cho project management teams

Jira Software Cloud có thể được cấu hình để phù hợp với bất kỳ loại dự án nào. Các đội có thể bắt đầu với một mẫu dự án hoặc tạo quy trình công việc tùy chỉnh của riêng họ. Jira issues, còn được gọi là các nhiệm vụ, theo dõi từng phần công việc cần thông qua các bước của workflow để hoàn thành. Quyền tùy chỉnh cho phép quản trị viên xác định ai có thể xem và thực hiện hành động nào. Với tất cả thông tin dự án tại chỗ, các báo cáo có thể được tạo để theo dõi tiến độ, năng suất và đảm bảo không có gì bị sót.

 Issue / Task management Project backlogs
 Project customization Issue customization
 Report & Analytics Granular user permissions
 Integrated mobile app Workflow customization

Jira cho software development teams

Jira Software Cloud cung cấp các công cụ lập kế hoạch và lộ trình để các đội có thể quản lý các bên liên quan, ngân sách và các yêu cầu tính năng ngay từ ngày đầu. Jira tích hợp với nhiều công cụ CI/CD để tạo điều kiện minh bạch trong suốt vòng đời phát triển phần mềm. Khi nó sẵn sàng triển khai, thông tin trạng thái của mã sản xuất trực tiếp sẽ xuất hiện trong Jira issue. Các công cụ tích hợp gắn cờ tính năng cho phép các đội triển khai các tính năng mới dần dần và an toàn.

 Release planning Project Backlog
 Sprint planning Jira Service Desk integration
 CI/CD integrations Feature flagging
 Issue management Developer tool integrations

Jira cho product management teams

Trong thế hệ next gen của Jira Software Cloud, các đội có thể xây dựng roadmap liên kết với từng dự án. Roadmap cho phép các đội phác thảo ra cái nhìn xa hơn về công việc của họ cũng như theo dõi và chia sẻ tiến trình cho roadmap. Thêm chi tiết hơn vào roadmap, phụ thuộc bề mặt và dự báo khi nào bạn có thể hoàn thành công việc của mình. Tạo chế độ xem làm nổi bật roadmap của nhiều đội từ nhiều đội bằng cách chèn roadmap của Jira Software vào Confluence.

 Next gen template Advanced roadmaps
 Project roadmap Dependency mapping
 Roadmap progress tracking Forecasts
 Roadmap sharing Confluence integration

Jira cho task management

Tạo các tasks cho bản thân và các thành viên trong đội của bạn, hoàn thành với các chi tiết, ngày kết thúc và lời nhắc. Sử dụng các subtasks để phân chia các mục công việc lớn hơn. Cho phép người khác xem nhiệm vụ để theo dõi tiến trình của nó và được thông báo khi hoàn thành. Tạo các nhiệm vụ phụ trong nhiệm vụ chính để chia đơn vị công việc thành các phần dễ thực hiện cho các thành viên khác nhau của đội. Xem tất cả các nhiệm vụ trên bảng để dễ dàng hình dung từng trạng thái.

 Email notifications Custom fields
 Issue hierarchy Task linking / relationships
 Subtasks Project linking
 Task change log / history

Jira cho bug tracking

Bug là tên của lỗi liên quan các vấn đề trong phần mềm mà đội đang xây dựng. Điều quan trọng là các đội phải xem tất cả các nhiệm vụ và lỗi trong hồ sơ backlog để họ có thể ưu tiên các mục tiêu lớn hơn. Công cụ xử lý mạnh mẽ của Jira, đảm bảo rằng các lỗi được tự động gán và ưu tiên một khi chúng được tìm thấy. Các đội qua đó có thể theo dõi lỗi để hoàn thành.

 Product / Issue backlog Task / bug linking
 Customizable workflows Project level configuration
 Email notifications Project rules

Thuật ngữ

Scrum boardScrum board cho phép các đội quản lý việc sprints và backlog
Kanban boardKanban board cho phép các đội hình dung luồng công việc và  bớt việc trong tiến độ.
BacklogsMột hồ sơ chứa các issues nổi bật cho một đội để thực hiện.
Epics, User Stories, IssuesMột epic đại diện cho một khối lượng lớn công việc, có thể cần một vài lần chạy sprint để hoàn thành. Nhiều User Stories bao gồm một epic. Một Jira issue đại diện cho một phần công việc trong một dự án.
Time TrackingTime Tracking cho phép các đội ghi lại lượng thời gian họ dành cho các vấn đề.
Custom workflowsCác đội có thể tạo một quy trình công việc tùy chỉnh để thúc đẩy sự phát triển của các issues trên bảng scrum hoặc kanban.
RoadmapsRoadmaps tạo ra một cái nhìn trực quan của tất cả các epic mà một đội đang làm việc, vì vậy các đội có thể lên kế hoạch trước cho các phần lớn của công việc.
Advanced searchAdvanced search sử dụng Jira Query Language (JQL) để tìm kiếm các tiêu chí cụ thể trong các issues có thể được thực hiện trong các tìm kiếm cơ bản hoặc nhanh chóng.
PermissionsSử dụng quyền để cấp cho các thành viên trong đội các cấp truy cập khác nhau và khóa thông tin nhạy cảm.

Đối tượng nào sử dụng Jira?

Jira Software là một công cụ quản lý công việc cho các đội phần mềm cần tổ chức và theo dõi công việc của họ. Jira cực kỳ linh hoạt và có thể được tùy chỉnh để làm việc với quy trình làm việc độc đáo cho đội của bạn, có nghĩa là các đội thuộc mọi thể loại đều có thể tăng năng suất và khả năng hiển thị khi họ tiến hành xây dựng phần mềm và sản phẩm tuyệt vời.

Trong phần này, chúng ta sẽ khám phá sự đa dạng của các đội và công ty sử dụng Jira.

Các công ty và đội đội sử dụng Jira

Jira Softwar ra mắt năm 2002 như một công cụ theo dõi vấn đề và quản lý dự án cho các đội. Kể từ đó, hơn 65.000 công ty trên toàn cầu đã áp dụng Jira vì sự linh hoạt của nó để hỗ trợ bất kỳ loại dự án nào và khả năng mở rộng để hoạt động với hàng ngàn ứng dụng và tích hợp.

65K+ Hơn 65.000 công ty trên toàn thế giới dựa vào Jira Software để quản lý các dự án của họ.

Jira Software giúp các đội trên các dịch vụ tài chính, bán lẻ, phần mềm, công nghệ cao, ô tô, phi lợi nhuận, chính phủ, khoa học đời sống và nhiều ngành khác được tổ chức hiệu quả.

Xem tất cả khách hàng

Cách DevOps teams sử dụng Jira

Phá vỡ các silos và tạo ra sự hợp tác liền mạch giữa phát triển phần mềm và các đội CNTT là một vấn đề khó khăn đối với nhiều tổ chức để đạt được, nhưng lợi ích của việc đó không thể được nói quá. DevOps, một tập hợp thực hành tự động hóa các quy trình giữa hai đội này, hứa hẹn những lợi ích cũng như sự tin tưởng của đội, phát hành phần mềm nhanh hơn, khả năng giải quyết các vấn đề quan trọng nhanh chóng và cải thiện quản lý công việc không có kế hoạch. Một mặt, DevOps rất giống văn hóa công ty, nhưng ở đây chúng tôi sẽ khám phá các công cụ và chức năng trong Jira Software giúp chuyển động có thể linh hoạt.

Issues

Phản hồi của khách hàng là đầu vào quan trọng để xác định lần ra mắt hoặc phiên bản tiếp theo của sản phẩm. Jira issue theo dõi các user stories và epic liên quan đến từng dự án, đảm bảo phản hồi được giải quyết trong lần lặp lại sản phẩm tiếp theo.

Scrum và/hoặc kanban board

Đối với các đội thực hành phương pháp agile như scrum hoặc kanban, Jira board tạo ra một cái nhìn trực quan của tất cả các công việc để mọi người trong đội có thể nhìn thấy từng đơn vị trạng thái hiện tại của công việc và có thể nhanh chóng xác định các vấn đề trong quy trình làm việc.

Reporting

Các đội DevOps phát triển mạnh khi họ có thể phản ánh về các sự cố và vấn đề trong quá khứ, cũng như lập kế hoạch cho tương lai. Các báo cáo giúp trực quan hóa nên dành bao nhiêu thời gian cho công việc không có kế hoạch, vì vậy các đội phát triển có thể triển khai các bản phát hành, sửa lỗi và cung cấp nhanh hơn, đáng tin cậy hơn cho khách hàng của họ.

Release Hub

Jira issue cũng có chức năng như một “release hub” (cổng phát hành trung tâm) của người dùng bằng cách phát thông tin từ các giải pháp Git như Bitbucket và GitHub. Các đội có được khả năng hiển thị vào các chi nhánh, xây dựng, yêu cầu kéo và cảnh báo triển khai để họ có thể phát hành sớm và thường xuyên với sự tự tin mà không cần kiểm tra nhiều công cụ.

Backlog

User stories không được ưu tiên cho lần chạy sprint hiện tại có thể được theo dõi trong hồ sơ backlog cho đến khi đội có băng thông để giải quyết nó.

Các đội phát triển phần mềm sử dụng Jira như thế nào

Các đội sử dụng Jira Software để trợ giúp mọi giai đoạn trong vòng phát triển phần mềm: từ ý tưởng ban đầu đến triển khai các tính năng mới cho khách hàng và tất cả các bước ở giữa. Trọng tâm của quy trình là Jira board, nơi chứa tất cả các công việc cần thiết liên quan đến một dự án cụ thể. Và với các ứng dụng và tích hợp chiến lược, dữ liệu phong phú có thể dẫn ngay vào Jira nên các thành viên trong đội không phải rời khỏi công cụ để tìm thông tin cập nhật.

Git repositories

Tăng hiệu quả đội của bạn bằng cách tích hợp với dịch vụ lưu trữ mã như Bitbucket. Tạo một nhánh trực tiếp từ một Jira issue hoặc thêm các issue keys vào một cam kết, chi nhánh hoặc yêu cầu kéo để liên kết chúng. Được thông báo về trạng thái mã của bạn bằng cách xem thông tin triển khai trong thời gian thực ngay bên trong Jira issue.

Feature flagging

Khi đến lúc triển khai mã mới cho khách hàng, bạn có thể chọn phát hành cho một tập hợp con (giả sử, 10%) để xem liệu có bất kỳ vấn đề nào với việc phát hành hoặc để thu thập phản hồi của khách hàng trước khi đưa ra cho 100% khách hàng. Phát hành cũng có thể dễ dàng cuộn lại nếu có vấn đề phát sinh.

Issues management

Jira issue có thể được sử dụng để theo dõi nhiều mục công việc liên quan đến phát triển phần mềm. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, lỗi phần mềm, tác vụ dự án hoặc user story.

Project backlog

Đảm bảo không có mục nào của công việc bị sót bằng cách tạo ra một dự án backlog. Tại đây, bạn có thể theo dõi tất cả các công việc cần phải hoàn thành nhưng hiện tại không được thực hiện.

Làm thế nào các đội dùng Jira để quản lý dự án

Nếu đội của bạn có một dự án cần hoàn thành, bạn có thể sử dụng Jira Software để quản lý nó. Cái hay của Jira Software là nó có thể được cấu hình để phù hợp với bất kỳ loại dự án nào, từ quản lý tác vụ đơn giản đến các sáng kiến cực kỳ phức tạp.

Project board

Board là nền, nơi bạn theo dõi tất cả các mục công việc của đội. Xác định quy trình làm việc của bạn (ở cấp độ cơ bản nhất có thể là: “To do,” ”In Progress,” “Done”). Chọn một mẫu dựng sẵn hoặc tùy chỉnh một mẫu để phù hợp với quy trình làm việc độc đáo của riêng bạn.

Jira issues

Project board là nơi các issues của bạn, còn được gọi là tasks, sẽ được thể hiện. Mỗi issue đại diện cho một đơn vị công việc và chứa tất cả thông tin liên quan: tệp đính kèm, trạng thái triển khai, thông tin từ các ứng dụng tích hợp khác, subtasks, và nhiều hơn nữa.

Reporting

Với tất cả thông tin về dự án được tập hơn ở 1 nơi, các báo cáo có thể được tạo để theo dõi tiến độ, năng suất và đảm bảo không có gì bị bỏ sót.

Customizable permissions

Đối với các đội trưởng thành hơn, điều này cho phép admins xác định ai trong đội có thể xem và thực hiện hành động nào.

Jira mobile app

Công việc xảy ra ngoài 9-5 và khi chúng tôi không ở bàn làm việc. Sử dụng ứng dụng di động Jira Software Cloud để tiếp tục phát triển bằng cách quản lý bảng và hồ sơ backlogs,, tạo và chỉnh sửa các issues và theo kịp với thông báo về các mục công việc quan trọng nhất của bạn.

CUSTOMER HIGHLIGHT

CocaCola Case Study

Đọc thêm

Ai đang sử dụng Jira?

Hàng ngàn đội trên toàn thế giới sử dụng tùy chọn triển khai Jira Cloud để quản lý dự án, phát triển phần mềm, Devops và nhiều hơn nữa. Các trường hợp sử dụng mà các đội này sử dụng Jira có thể tương tự nhau, nhưng bản thân các đội khá đa dạng. 

3400+ công ty đang sử dụng Jira Software Cloud

VI