Blog Posts Bắt đầu

Hướng dẫn 4: JIRA Software cho những nhà phát triển: 6 bước để bắt đầu

Bước 1 – Tham gia vào dự án của đội

Trong Jira Software, các đội thường làm việc trong các dự án riêng lẻ và  dung công việc đang thực hiện trên bảng.

 1. Để tìm dự án của đội, nhấp vào biểu tượng Jira home ở góc trên cùng bên trái.
 2. Nhấp vào Projects.
 3. Chọn tên đội.

PRO TIP

Bạn cũng có thể sử dụng phím tắt trong Jira. Nhấn g và p để đi đến màn hình dự án. Nhấn ? bất cứ lúc nào để xem danh sách tất cả các phím tắt Jira.

Bước 2 – Tìm công việc trong dự án

Có nhiều chế độ xem các mục công việc trong Jira (còn được gọi là Issues), những mục phổ biến nhất là: Bảng, Backlog và Tìm kiếm.

PRO TIP

Nếu bạn đang làm việc trên nhiều dự án, bạn có thể sử dụng Tìm kiếm để xem danh sách các issues trên nhiều dự án. Tìm hiểu thêm về tìm kiếm. 

Scrum

 1. Trong các dự án scrum, các issues nằm ở backlog và trên bảng sprint board.
 2. Tìm bảng sprint board hiện tại của đội bằng cách nhấp vào Active Sprint hoặc mục menu Boards ở bên trái. Các issues được thể hiện bằng các thẻ trên bảng. Bạn có thể lọc bảng để tìm các issues được assign cho bạn trong lần chạy nước rút hiện tại.
 3. Màn hình backlog hiển thị các issues được chỉ định trong các lần chạy nước rút hiện tại và trong tương lai. Các issues không được chỉ định cho một lần chạy nước rút được đặt trong backlog.  Tìm hiểu thêm về làm việc trong các dự án Scrum.

Kanban

Trong các dự án Kanban tất cả các issues nằm trong board. Các issues mới được tạo trong cột To Do. Mỗi cột bổ sung thể hiện một hoạt động cụ thể tạo nên “quy trình làm việc” đội của bạn.  Tìm hiểu thêm về làm việc trong các bảng Kanban.

PRO TIP

Download phần mềm Jira cho Mac app cho trải nghiệm đơn giản, nhanh và gần gũi hơn.

Bước 3 – Tạo issues mới

Có nhiều cách để tạo ra các issues mới trong Jira. Bước đầu tiên là tìm ra loại dự án mà đội của bạn đang sử dụng.

Nếu đội của bạn đang sử dụng dự án next-gen, bạn sẽ thấy một ghi chú ở phía dưới bên trái màn hình dự án của bạn.

Next-gen

Các dự án Next-gen được trải nghiệm Jira qua thiết kế lại và đơn giản hóa.

 • Nếu bạn đang làm việc với một dự án Scrum ở next-gen, bạn có thể tạo các issues mới trên màn hình backlog bằng cách nhấp vào Create Issue link hoặc bằng cách nhấn c.
 • Nếu bạn đang làm việc trên một dự án Kanban, bạn có thể tạo các issues mới trong cột To Do trên Board của dự án bằng cách nhấp vào Create Issue link hoặc bằng cách nhấn c.

Bất kỳ vấn đề mới nào bạn tạo sẽ mặc định là loại Story issue, bạn có thể thay đổi loại bằng cách nhấp vào Story icon ( ). Nếu bạn không chắc chắn loại nào là đúng, bạn có thể tìm hiểu thêm ở đây.

Classic

Các dự án classic có tất cả các tính năng và tùy chọn mà Jira được biết đến.

 • Nếu bạn đang làm việc trong một dự án Scrum classic, bạn có thể tạo các issues mới trên màn hình backlog bằng cách nhấp vào create issue link hoặc bằng cách nhấn c.
 • Nếu bạn đang làm việc trên một dự án Kanban, bạn có thể tạo các issues mới từ màn hình board bằng cách nhấp vào nút create issue trên thanh điều hướng bên trái hoặc bằng cách nhấn c.

Bất kỳ issue mới nào bạn tạo sẽ mặc định là loại Story issue, bạn có thể thay đổi loại bằng cách nhấp vào biểu tượng Story icon (  ). Nếu bạn không chắc chắn loại nào là đúng, bạn có thể tìm hiểu thêm ở đây.

PRO TIP

Nhiều người dùng tạo ra các Jira issues mới thông qua tích hợp. Ứng dụng phổ biến nhất để tạo ra các issues mới là Slack. Nếu đội của bạn sử dụng Slack, bạn có thể bắt đầu ở đây.

Bước 4 – Sắp xếp công việc của bạn

Một nhiệm vụ nhỏ có thể được tạo ra cho một issue để phân chia issue đó thành các phần nhỏ hơn hoặc để cho phép các khía cạnh khác nhau của issue được gán cho những người khác nhau. Chỉ cần nhấp vào nút subtask hoặc nút child issue khi xem Jira issue.

Liên kết issue cho phép bạn tạo một liên kết giữa hai vấn đề hiện có. Bạn cũng có thể liên kết để tạo liên kết giữa một issue và trang Confluence.

Thêm bất kỳ mô tả bổ sung cho issue. Atlassian editor hỗ trợ định dạng đánh dấu, giúp nhanh chóng và dễ dàng thêm các tiêu đề, code blocks và hơn thế nữa. (phím tắt / trong trình chỉnh sửa)

Tìm hiểu thêm về markdown trong Jira

Bước 5 – Bắt đầu công việc

 1. Phân công công việc cho chính bạn (phím tắt i)
 2. Bắt đầu coding, nếu quản trị viên của bạn đã kết nối kho lưu trữ mã của bạn, bạn có thể tạo một nhánh mới trong kho dự án của mình từ màn hình Jira issue.

  Khi bạn xem lại (các) issue key trong công việc phát triển (chi nhánh, cam kết, PR) từ các công cụ phát triển được kết nối của bạn sẽ được hiển thị về issue này. Tìm hiểu thêm.
 3. Chuyển trạng thái sang trạng thái đang thực hiện.

PRO TIP

Thêm Jira vào VSCode và tận hưởng các tính năng tự động hữu ích trong IDE của bạn. Nhận tiện ích mở rộng Jira trên thị trường VSCode.Nhận tiệc ích Jira extension trên VSCode marketplace.

Bước 6 – Hoàn thành công việc

 1. Hợp nhất mã code của bạn trở lại thành chủ bằng cách mở yêu cầu kéo.
 2. Thay đổi trạng thái để thực hiện: tada:

PRO TIP

Nếu các công cụ CI / CD của bạn được kết nối với thông tin xây dựng và triển khai Jira sẽ tự động được thêm vào Jira issues. Tìm hiểu thêm về CI / CD và Jira..

Nếu bạn quên cập nhật trạng thái Jira, bây giờ bạn có thể khắc phục nhanh chóng trên đường đi làm. Tải Jira mobile app

VI