Customer Satisfaction Survey for Jira (CSAT)

CSAT cho bạn thấy được thông tin sâu hơn về dự án, thích hợp cho việc đo lường độ hài lòng công việc của đội ngũ nội bộ.

Customer Satisfaction Survey for Jira

NPS Survey for Jira and Service Desk (NPS)

Gửi khảo sát NPS cho khách hàng, tự động hoá các phản hồi cho từng yêu cầu hỗ trợ.

NPS Survey for Jira and Service Desk

Infavor - Decisions for Confluence

Giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định tốt hơn bằng cách khai thác thông tin thời gian thực.

Infavor - Decisions for Confluence

Sale Deals Workflow

Rèn luyện đội ngũ sales trở thành những nhà vô địch

Sale Deals Workflow

Prezi Player for Confluence

Mang bài thuyết trình Prezi vào trang Confluence của bạn. Chèn macro giúp hiển thị Prezi.

Prezi Player for Confluence

Smart Tasks

Giúp đưa ra quyết định quan trọng bằng thông tin thời gian thực

Smart Tasks

Kudos for Jira

Real. Genuine. Recognition.
Build a culture of appreciation with employee recognition and more. Welcome to Kudos for Jira.

Kudos for Jira

Emoticons for Confluence

People’s emotions are clues to what motivates them

Emoticons for Confluence