Công cụ Atlassian

dành cho mọi đội ngũ, từ nhóm startup đến doanh nghiệp lớn

Các ứng dụng lập kế hoạch, theo dõi tiến độ và hỗ trợ

Jira Software

Lập kế hoạch, theo dõi và phát hành phần mềm số 1 thế giới dành cho các nhóm Agile.

Jira Software

Jira Align

Kết nối các nhóm kinh doanh và công nghệ để điều chỉnh chiến lược với kết quả ở quy mô doanh nghiệp.

Jira Align

Jira Core

Quản lý bất kỳ dự án kinh doanh nào bao gồm các chiến dịch tiếp thị, nhân sự, phê duyệt tài liệu pháp lý.

Jira Core

Opsgenie

Liên hệ đúng người và đúng thời điểm với tính năng cảnh báo mạnh mẽ.

Opsgenie

Jira Service Management

Tạo một trải nghiệm đơn giản cho khách hàng tìm kiếm trợ giúp và giúp nhân viên hỗ trợ đáp ứng các yêu cầu nhanh chóng hơn.

Jira Service Management

Statuspage

Cập nhật trạng thái cho người dùng thời gian thực và giảm bớt số lượng email khi hệ thống gặp sự cố.

Statuspage

Nền tảng làm việc nhóm

Confluence

Tiết kiệm thời gian tìm kiếm thông tin và dành nhiều thời gian để hoàn thành công việc hơn. Sắp xếp công việc, soạn tài liệu và thảo luận mọi thứ ở một nơi.

Confluence

Trello

Cộng tác và làm việc hiệu quả hơn. Bảng Trello giúp tổ chức các dự án một cách đơn giản, linh hoạt và trực quan hơn.

Trello

Ứng dụng cho đội ngũ phát triển phần mềm

Bamboo

Lựa chọn của các nhóm lập trình chuyên nghiệp để liên tục tích hợp (intergration), triển khai (deployment) và phân phối (delivery) phần mềm của họ.

Fisheye

Giải pháp tìm kiếm, theo dõi và trực quan hóa các thay đổi code trong kho lưu trữ (SVN, Git và Perforce).

Crucible

Giải pháp tìm lỗi và cải thiện chất lượng code thông qua việc review, đánh giá code, xác định các khiếm khuyết.

Bitbucket

Cộng tác trên code với bình luận trực tiếp và tính năng phê duyệt trước khi merge. Giải pháp dành cho các team sử dụng Git.

Bitbucket

Sourcetree

Khai thác toàn bộ sức mạnh của Git và Mercurial trong một ứng dụng đơn giản và đẹp.

Sourcetree

Danh tính & Bảo mật

Atlassian Access

Quản lý chính sách bảo mật và kiểm soát trên cơ sở hạ tầng Atlassian Cloud cho toàn thể công ty.

Crowd

Hệ thống quản lý Đăng nhập một lần (SSO) dễ dùng, dễ tích hợp và quản trị.