ứng dụng monday.com

Kế hoạch, tiến độ và kết quả trên cùng một nền tảng

Tại sao monday.com?

Khởi tạo nhanh chóng

Bắt đầu nhanh chóng với hàng trăm biểu mẫu trực quan tùy chỉnh - hoặc tự tạo cho mình biểu mẫu riêng.

Quản lý tập trung

Lên kế hoạch, theo dõi tiến độ và triển khai công việc chưa bao giờ dễ dàng và thuận tiện đến vậy.

Tích hợp dễ dàng

Tính năng đồng bộ hai chiều cho phép bạn tiếp tục làm việc trên những công cụ yêu thích khác.

Tự động hóa tác vụ chỉ trong vài giây nhằm hạn chế sai sót thủ công và tập trung cho những vấn đề khác quan trọng hơn

Tính năng nổi bật