Thuyết phục?

Hãy để chúng tôi giúp bạn trong quá trình di chuyển dữ liệu.

Liên hệ chúng tôi

7th floor, 131 Tran Huy Lieu,
phường 8, quận Phú Nhuận,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
P: +84 28 3995 4888  | M: services@candylio.com

 

Located Around the World

With 3+ regions across the globe, we can get your database or messaging service there.

United States

2307 Beverley Rd Brooklyn, New York 11226 United States.

United States

Germany

Address: Schulstr. 9 70173 Stuttgart Germany. Phone: +49 711 17 22244

Germany

Russia

Address: 4 Zemlyanoy val, bld.1 Moscow, Russia 105064

Russia