Thay đổi về giá phiên bản Server & Data Center

Sau ngày 02 Tháng 2, 2021 Atlassian sẽ tăng giá các sản phẩm trên phiên bản Server và Data Center. Atlassian cũng sẽ dừng cung cấp mới license phiên bản Server đồng thời bắt đầu dừng hỗ trợ Server theo từng giai đoạn. Tìm hiểu thêm trong thông báo.

Dưới đây là những sự thay đổi về giá

Jira Software

Jira Software được sử dụng để thúc đẩy các đội phát triển sản phẩm cho khách hàng và nội bộ, lập kế hoạch dự án và theo dõi tiến độ.

 

Jira Service Management

Jira Service Management hỗ trợ nhóm CNTT và đội ngũ Hỗ trợ khách hàng quản lý và thực hiện yêu cầu thông qua cổng hỗ trợ dịch vụ.

 

Confluence

Confluence đang được sử dụng toàn cầu bởi các tổ chức như một cơ sở dữ liệu tri thức tập trung. Với nhiều tính năng tương tác, các thành viên trong nhóm có thể giao tiếp hiệu quả.

Giá Confluence chính hãng

Jira Software

Bảng giá gia hạn bản quyền hiện tại theo chương trình Advantaged Plan* 
* Khách hàng nằm trong chương trình Advantaged Plan khi gia hạn trước thời điểm tăng giá.

Số lượng UserGiá hiện tạiGiá mớiTỉ lệ tăng (%)
251.400 USD1.600 USD14 %
502.600 USD3.000 USD15 %
1004.800 USD5.500 USD15 %
2509.500 USD10.900 USD15 %
50014.300 USD16.400 USD15 %
2.00017.500 USD20.100 USD15 %
10.00021.900 USD25.200 USD15 %
10.001+26.200 USD30.100 USD15 %

Bảng giá nâng cấp bản quyền theo chương trình Advantanged Plan

Nâng cấp từLên số lượng User
501002505002.00010.00010.001+
254.400 USD9.400 USD20.200 USD31.200 USD38.600 USD48.800 USD58.600 USD
508.000 USD18.800 USD29.800 USD37.200 USD47.400 USD57.200 USD
10016.300 USD27.300 USD34.700 USD44.900 USD54.700 USD
25021.900 USD29.300 USD39.500 USD49.300 USD
50023.800 USD34.000 USD43.800 USD
2.00030.300 USD40.100 USD
10.00035.000 USD

Bảng giá mua mới và gia hạn bản quyền Data Center
* Khách hàng đang mua bản quyền Jira Software Data Center tier 500 Users sẽ không chịu ảnh hưởng của đợt tăng giá.

Số lượng UserGiá hiện tạiGiá mớiTỉ lệ tăng (%)Giá gia hạn hiện tạiGiá gia hạn mớiTỉ lệ tăng (%)
50020.400 USD42.000 USD106 %20.400 USD20.400 USD0 %
1.00030.000 USD72.900 USD140 %30.000 USD34.500 USD15 %
5.000132.000 USD255.000 USD93 %132.000 USD151.800 USD15 %
10.000264.000 USD480.000 USD82 %264.000 USD303.600 USD15 %
20.000316.800 USD570.000 USD80 %316.800 USD364.300 USD15 %
40.000422.400 USD750.000 USD78 %422.400 USD485.800 USD15 %
50.000475.200 USD840.000 USD77 %475.200 USD546.500 USD15 %
Unlimited495.000 USD885.000 USD79 %495.000 USD569.300 USD15 %

Jira Service Management

Bảng giá gia hạn bản quyền hiện tại

Số lượng UserGiá hiện tạiGiá mớiTỉ lệ tăng (%)
51.200 USD1.400 USD17 %
102.350 USD2.700 USD15 %
508.000 USD10.950 USD15 %
10015.300 USD18.150 USD15 %
25025.300 USD29.100 USD15 %
250+32.700 USD37.600 USD15 %
Nâng cấp từLên số lượng User
101550100250251+
54.000 USD10.600 USD20.500 USD34.900 USD56.800 USD73.800 USD
109.300 USD19.200 USD33.600 USD55.500 USD72.500 USD
5025.350 USD47.250 USD64.250 USD
10040.050 USD57.050 USD
25046.100 USD
Số lượng UserGiá hiện tạiGiá mớiTỉ lệ tăng (%)Giá gia hạn hiện tạiGiá gia hạn mớiTỉ lệ tăng (%)
5013.200 USD17.200 USD30 %13.200 USD15.200 USD15 %
10022.000 USD28.600 USD30 %22.000 USD25.300 USD15 %
25039.600 USD51.500 USD30 %39.600 USD45.400 USD15 %
50066.000 USD85.800 USD30 %66.000 USD75.900 USD15 %
75092.400 USD120.100 USD30 %92.400 USD106.300 USD15 %
1.000118.800 USD154.400 USD30 %118.800 USD136.600 USD15 %
5.000224.400 USD291.700 USD30 %224.400 USD258.100 USD15 %
10.000356.400 USD463.300 USD30 %356.400 USD409.900 USD15 %
14.000462.000 USD600.600 USD30 %462.000 USD531.300 USD15 %
14.001+495.000 USD643.500 USD30 %495.000 USD569.300 USD15 %

Confluence

Bảng giá gia hạn bản quyền hiện tại theo chương trình Advantaged Plan*

* Khách hàng nằm trong chương trình Advantaged Plan khi gia hạn trước thời điểm tăng giá.

Số lượng UserGiá hiện tạiGiá mớiTỉ lệ tăng (%)
251.100 USD1.300 USD18 %
502.000 USD2.300 USD15 %
1003.700 USD4.300 USD15 %
2507.100 USD8.200 USD15 %
50011.100 USD12.800 USD15 %
2.00013.100 USD15.100 USD15 %
10.00016.700 USD19.200 USD15 %
10.001+20.400 USD23.500 USD15 %

Bảng giá nâng cấp bản quyền theo chương trình Advantanged Plan

Nâng cấp từLên số lượng User
501002505002.00010.00010.001+
253.300 USD7.300 USD15.100 USD24.300 USD28.900 USD37.100 USD45.600 USD
506.300 USD14.100 USD23.300 USD27.900 USD36.100 USD44.700 USD
10012.100 USD21.300 USD25.900 USD34.100 USD42.700 USD
25017.400 USD22.000 USD30.200 USD38.800 USD
50017.400 USD25.600 USD34.200 USD
2.00023.300 USD31.900 USD
10.00027.800 USD
Số lượng UserGiá hiện tạiGiá mớiTỉ lệ tăng (%)Giá gia hạn hiện tạiGiá gia hạn mớiTỉ lệ tăng (%)
50015.000 USD27.000 USD80 %15.000 USD17.300 USD15 %
1.00030.000 USD48.000 USD60 %30.000 USD34.500 USD15 %
2.00052.800 USD84.000 USD59 %52.800 USD60.700 USD15 %
5.000132.000 USD210.000 USD59 %132.000 USD151.800 USD15 %
10.000132.000 USD230.000 USD61 %132.000 USD164.500 USD15 %
20.000165.000 USD270.000 USD64 %165.000 USD189.800 USD15 %
30.000187.000 USD310.000 USD66 %187.000 USD215.100 USD15 %
40.000209.000 USD350.000 USD67 %209.000 USD240.400 USD15 %
40.001+209.000 USD370.000 USD68 %209.000 USD253.000 USD15 %

Bảng giá các gói tích hợp

ServerData CenterCloud

Jira Software + Confluence 

100 User

Jira Software & Confluence

100 User

Jira Software & Confluence 

100 User

Giá23.500 $not possibleStandard: 12.000 $
Premium: 24.000 $
Giá bảo hành hàng năm11.750 $not possibleno maintenance costs
Chi phí hàng năm11.750 $not possibleStandard: 12.000 $
Premium: 24.400 $
ServerData CenterCloud

Jira Software & Confluence

500 User

Jira Software  & Confluence

500 User

Jira Software & Confluence

500 User

Giá70.000 $35.400 $Standard: 47.000 $
Premium: 80.750 $
Giá bảo hành hàng năm35.000 $17.700 $no maintenance costs
Chi phí hàng năm35.000 $17.700 $Standard: 47.000 $
Premium: 80.750 $
ServerData CenterCloud

Jira Software & Confluence

2.000 User

Jira Software & Confluence

2.000 User

Jira Software & Confluence

2.000 User

Giá105.000 $105.600 $Standard: 167.000 $
Premium: 268.250 $
Giá bảo hành hàng năm52.500 $52.800 $no maintenance costs
Chi phí hàng năm52.500 $52.800 $Standard: 167.000 $
Premium: 268.250 $