Thu mua

Công tác thu mua nay dễ dàng quản lý hơn

Procurement
Marketing

Quản lý chiến dịch từ ý tưởng đến triển khai

Marketing
Nhân sự

Tăng tốc quy trình tuyển dụng và quản lý nhân sự

HR
Phần mềm

Đưa ra phần mềm tốt hơn, nhanh hơn

Software
IT

Xây dựng mô hình IT chuyên nghiệp & nhanh chóng

IT
Pháp lý

Quản lý phê duyệt và đồng bộ nội dung làm việc

Legal
Cơ quan chính phủ

Cách mạng hành chính công 4.0

Government
Làm việc từ xa

Dù ở đâu, vẫn giữ liên lạc

Remote teams
CRM

Nhận thông tin chi tiết, hữu ích và mang lại sự tương tác cá nhân hóa cao bằng cách sử dụng CRM do AI hỗ trợ.

CRM