Cơ quan chính phủ

Cách mạng hành chính công 4.0

Tổng quát

Nền tảng vững chắc cho bước tiến 4.0

Để đạt được hiệu quả và tiết kiệm chi phí khi hiện đại hóa CNTT, các cơ quan chính phủ cần có cách tổ chức những gì cần thực hiện, phát triển và truyền đạt kế hoạch, đào tạo cho cán bộ hành chính. Bộ phần mềm tích hợp Atlassian cung cấp một quá trình đổi mới có hệ thống, tập trung vào bốn lĩnh vực chính: quản lý kiến thức, quản lý dự án, phát triển phần mềm và cổng hỗ trợ dịch vụ. Mỗi giải pháp Atlassian có thể được điều chỉnh để phân phối công việc theo bộ phận hoặc quy trình làm việc, mang lại cho các cơ quan sự linh hoạt để phối hợp, phân tích và chuyển đổi các hoạt động và dịch vụ công.

Loại công cụ

Giải phóng tiềm năng cho các bộ phận, cơ quan chính phủ

 • organize-workflow

  Quản lý dự án

  Giải pháp dành cho việc hợp tác xử lý công việc, trao đổi và quản lý tập trung thông tin tài liệu.

  Jira Core
  Confluence
  Trello
  Statuspage

 • icons-status-question-dark

  Cổng dịch vụ hành chính

  Tự động hóa và tăng tốc độ xử lý các yêu cầu hành chính công.

  Jira Service Management
  Jira Core
  Jira Ops
  Confluence
  Statuspage

 • icons-code-build-dark

  Software Development

  Hướng đến SecDevOps, cách thức dễ dàng nhất cho việc tạo ra những phần mềm mạnh mẽ, phục vụ số lượng lớn người dùng.

  Jira Software
  Confluence
  Bitbucket
  Bamboo

 • icons-object-lightbulb-dark-1

  Quản lý tri thức

  Lưu trữ, bảo mật và dễ dàng tìm kiếm, chia sẻ thông tin tài liệu giữa các phòng ban, bộ phận.

  Jira Core
  Confluence
  Trello
  Jira Ops

Ứng dụng thực tiễn

Dịch vụ Chuyển đổi số của Candylio

 • Quản lý dự án

  Các hoạt động quản lý dự án cấp tiến và phát triển vượt bậc là chìa khóa mang lại khả năng hoạt động và tính linh hoạt để đáp ứng các yêu cầu về chính sách và nhiệm vụ năng động ngày nay. Các phần mềm, công cụ và tài liệu ứng dụng Team Playbook của Atlassian mang đến một bộ khung tích hợp phát triển gia tăng và khả năng truy xuất để chuyển đổi quy trình công việc của các cơ quan chính phủ.

  Thúc đẩy chuyển đổi theo phương pháp Agile toàn hệ thống CNTT

 • Quản lý tri thức

  Luôn là một thách thức để đáp ứng những ưu tiên và kế hoạch mới trong khi phải xử lý khối lượng công việc hiện tại của các cơ quan chính phủ. Các cơ quan có thể phát triển hiệu quả bằng cách hợp lý hóa các quy trình và khuyến khích hợp tác giữa các bộ phận. Điều đó khó thực hiện khi bạn vẫn đang làm việc với các hệ thống cũ kỹ, thủ công hoặc với bộ công cụ tĩnh và thông tin rời rạc. Chúng tôi có thể giúp bắt đầu sự thay đổi ngay hôm nay.

  Tập trung thông tin, dữ liệu để thích ứng chuyển đổi số

 • Tăng tốc DevSecOps

  Khi các phương pháp của DevSecOps được kết hợp với các công cụ và chuyên môn phù hợp, các bộ phận làm việc nhanh nhẹn hơn, phản ứng nhanh chóng hơn và có thể tăng tốc đáng kể các sáng kiến kỹ thuật số. Candylio cung cấp bộ giải pháp DevSecOps toàn diện, có khả năng tích hợp và mở rộng cao, có chức năng như một hệ điều hành cho cơ quan chính phủ.

  Bảng dữ liệu DevSecOps

Hãy ngừng việc đầu tư tài chính vào CNTT một cách phung phí. Hãy bắt đầu với chúng tôi!

Chuyển giao

Quản lý dự án với Candylio

 • content-write

  Kế hoạch

 • admin-gears

  Thực hiện

 • security-radar

  Ra mắt

 • chart-bar-line-1

  Vận hành

 • organize-agile

  Cải tiến

Chuyên môn

Dịch vụ dành cho doanh nghiệp

 • Bản quyền sản phẩm
 • Dịch chuyển dữ liệu
 • Quản trị hệ thống
 • Đào tạo
 • Thiết kế giải pháp theo nhu cầu
 • Hỗ trợ kỹ thuật
Software Development_1@2x
Câu chuyện của khách hàng