Tổng quát

Chuyển đổi cách đội IT làm việc để mang lại nhiều giá trị cho doanh nghiệp hơn

Dù nhu cầu thay đổi cao, nhiều doanh nghiệp vẫn cố giữ các quy trình cũ kỹ và cây tổ chức lỗi thời cản trở khả năng phát hiện và phản hồi nhanh chóng các tín hiệu từ thị trường.

Doanh nghiệp phải đi theo một hướng làm việc uyển chuyển hơn để cạnh tranh hiệu quả, cho phép đánh giá, thử nghiệm và phân tích công nghệ mới một cách nhanh chóng. Cách làm việc "thất bại nhanh, thành công nhanh hơn" này yêu cầu một sự thay đổi về văn hoá làm việc.

Quản lý dịch vụ IT (ITSM)

Giải pháp bao gồm các sản phẩm và add-ons:

 • jira-service-desk-icon-gradient-blue

  Jira Service Desk

  Cho phép người dùng yêu cầu dịch vụ. Công việc được phân loại vào hàng đợi thích hợp với quy trình phù hợp và độ ưu tiên được xác định bằng SLA.

 • jira-core-icon-gradient-blue-4

  Jira Core

  Phân chia, giám sát và báo cáo tiến độ công việc của phòng ban hoặc nhóm dự án.

 • confluence-icon-gradient-blue

  Confluence

  Soạn thảo/đăng tải tài liệu, chính sác, hướng dẫn, quy trình; tích hợp với Jira Service Desk để làm cơ sở kiến thức.

 • c40e5699-0876-4d53-83a3-5b0464a0f7bf

  Portfolio for Jira

  Liên kết các mục tiêu chiến lược tới tiến độ công việc theo thời gian thực.

 • 6ac904e4-9ac0-4c5a-8bd3-40358b0c767c

  Comala Workflow for Confluence

  Thêm các quy trình phê duyệt, công việc vào Confluence.

 • a74d71d2-43cc-4523-90f3-921f7a82addd

  Mindville Insights

  Quản lý tài sản và các tuỳ chỉnh hệ thống trong một cơ sở dữ liệu tập trung được tích hợp với các sản phẩm khác.

 • 702305eb-8a36-4245-9675-d3ec86d418a8

  eazyBI

  Augment standard Jira reporting with ability to create pivot table reports or explore different chart options and use predefined or custom calculation formulas.

 • 1b154a4e-89d2-4454-87d9-d23772a749c8

  Extension for Jira Service Desk

  Thêm nhiều tính năng để gia tăng khả năng của Jira Service Desk

 • 52ab73ab-5de9-4c38-be9e-411ef3c8e428

  Jira Miscellaneous Workflow Extensions

  Thêm khả năng tuỳ chỉnh chi tiết hơn cho quy trình trong Jira

Công cụ cho tương lai của IT

Chuyển đổi cách đội IT làm việc để mang lại nhiều giá trị cho doanh nghiệp hơn

 • telephone-operator-4682_4cd38ad2-7f4a-4298-bae0-babc3fb40b99

  Dịch vụ IT và hỗ trợ

  Không giống như các công cụ ITSM cồng kềnh, đắt đỏ, rất khó để thay đổi và triển khai. Sản phẩm của Atlassian cung cấp một hệ thống đơn giản nhưng mạnh mẽ cho việc quản lý dịch vụ IT.

 • package-delivered-2312_17814d8b-9916-4be1-b4c7-2a636c4f081e

  Vận hành IT

  Sản phẩm của Atlassian giúp liên kết các công đoạn phát triển, vận hành, và hỗ trợ trên cùng một nền tảng để giúp việc phát hiện sự cố, thông báo các đội hỗ trợ và phối hợp xử lý sự cố nhanh hơn, đồng thời cập nhật thông tin cho các bên liên quan.

 • data-app-1773_ff206e9b-2acc-47da-a3f5-d647bd94254f

  Ứng dụng IT

  Sản phẩm của Atlassian tạo nên một nền tảng cho việc lên kế hoạch, quản lý dự án, cộng tác của các đội để IT có thể release sớm hơn, thường xuyên hơn và mang lại giá trị cho doanh nghiệp nhanh hơn.

Chuyên môn

Quản lý dịch vụ IT (ITSM)

Chuyên môn của chúng tôi kết hợp với bộ sản phẩm của Atlassian sẽ giúp đội IT của bạn triển khai một hệ thống ITSM hiện đại, linh hoạt với tiêu chuẩn ITIL; và quan trọng hơn hết là dễ sử dụng.

Thông qua các cuộc phỏng vấn với khách hàng của Atlassian, Forrester đã đo được lợi ích to lớn của việc chuyển sang Atlassian cho ITSM:

0%

Lợi tức đầu tư (ROI)

0%

Hiệu suất của kỹ thuật viên tăng lên
40443DF3-9BEC-4660-8236-9E34121F2D51
Câu chuyện của khách hàng